Římskokatolická farnost

Hradec nad Moravicí

01.JPG
img00008.jpg
IMG_0865.JPG
MEŠNÍ INTENCE 14. 7. 2019 – 28. 7. 2019

Neděle 14. 7. 2019 – 15. Neděle v mezidobí
7.30 – za + Marii Grodovou, manžela, dcery, syna, zetě a za všechny živé a zemřelé z rodiny
9.00 – za + Josefa a Miladu Grodových, vnuka Marka, syna Karla, rodiče z obou stran, za rodinu Nedělovou, Rybářovou, Matuškovou, Slámovou;
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života Davida Švána s prosbou o dary Ducha sv., zdraví a požehnání pro celou rodinu

Středa, 17. 7. 2019
17.30 – na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80 let života, rodiče z obou stran a za celou živou a zemřelou rodinu

Pátek, 19. 7. 2019
17.30 – za + Annu Janečkovou, Richarda a Antonii Janečkovy a za celou živou a zemřelou rodinu

Sobota, 20. 7. 2019
17.00 – (kaple v Bohučovicích) Ke cti svaté Maří Magdalény za všechny živé a + občany Bohučovic

Neděle 21. 7. 2019 – 16. neděle v mezidobí
7.30 – za + Františka Táborského, rodiče Táborské a Karli; Milana Karli a duše v očistci
9.00 – za + Jana Štencla, rodiče, sourozence, Marušku Štenclovou a za všechny živé a zemřelé z rodiny

Středa, 24. 7. 2019
17.30 – za + Jana Kudělu, manželku, syna, čtyři dcery, tři zetě; za + Karla Mazura, dvě manželky, dvě dcery, syna, vnučku Hanku, pravnučku Lucinku, pět zeťů a duše v očistci;
za + Josefa Mazura, manželku, dvoje rodiče; Andělu Štenclovou, sourozence a duše v očistci

Pátek, 26. 7. 2019 – sv. Jáchyma a Anny
17.30 – za + Františku Víchovou; rodinu Šustrovou; Františku Mrovčákovou; Annu Kuzníkovou, manžela, syna Miroslava a manželku

Sobota, 27. 7. 2019
8.00 – za + Jindřicha Hluchého, rodiče a bratry; za Adolfa Hertla, manželku, dceru Danu; za + z rodiny Hertlové, Pavelkové, Balharové a za duše v očistci

Neděle 28. 7. 2019 – Slavnost výročí posvěcení kostela – Den řidičů
7.30 – za + Lumíru Vaničkovou, manžela; Jiřího Hrbáče, manželku, dceru; za Annu Novákovou, manžela; Věru Tuswaldovou; Lenku Ježkovou a rodiče
9.00 – za zemřelé Marii a Jana Hrudovy a celou rodinu

Biřmování 2019

Desáté setkání se uskuteční v rámci Vigilie před slavnosti Seslání Ducha Sv.
Sobota, 8.06.2019
18.00 - Dary Ducha sv. - přednáška
18.30 - Adorace
19.15 - Mše sv. - Vigilie Seslání Ducha svatého.

Projekt "Turistická zastávka na cestě sv. Jakuba"

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
Euroregion_granatowy.jpg

Festival Dechovek v Polsku

Hradecká dechovka na Festivalu v Polsku.
Vystoupení najdete v čase 2:15:00
otevrene_chramy_2017_plakat.jpg

Studio Hedvika - Radio Proglas

Hradecká farnost na svatojakubské cestě do Santiaga

musla.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one