Římskokatolická farnost

Hradec nad Moravicí

01.JPG
img00008.jpg
IMG_0865.JPG
pozvani roraty 2018.jpg
Duchovní slovo - 2. Neděle adventní
„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Izrael si zkomplikoval život. Bůh jim cestou z Egypta vše jasně nastínil, ukázal, no oni se postupně vydali vlastní cestou: „Copak jsme děti, abychom stále poslouchali?“ Jejich odklon z Boží cesty měl nedozírné následky – zničení chrámu i Jeruzaléma, zajetí, trýzeň, nářek… A přitom všechno mohlo být tak snadné – kdyby vložili srdce do svých obřadů, do přinášených obětí, do vztahů s lidmi…

Tyto myšlenky se mi vyrojily v hlavě při čtení dnešních liturgických textů. Jednoduchost života – pro toho, kdo žije s Pánem. Poněvadž když prorok Baruch nejdříve ohlašoval a později napsal svou výzvu: „Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy… Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného“ (Bar 5,1-2), navenek to vskutku nebyl čas radosti a jásotu. Vlastně byl – pro ty, kdo uvěřili Hospodinovu slovu, že přivede zpět sionské zajatce (srov. Ž 126). Tito se nemohli radovat z okolností, v nichž žili, ale za stejných okolností se mohli radovat, neboť Pán na ně nezapomněl, slíbil vykoupení, záchranu.

A totéž se týká i nás. Možná je v našich časech příliš toho, co nám způsobuje bolest – ať už při pohledu na politiku, ideologie či nepokoje, nebo na to, co dělají někteří lidé v církvi; avšak i v bolesti a nářku nad hříchem – vlastním i jiných – můžeme žít v jásotu a radosti, protože Bůh přišel a zůstal s námi.

A v tom je ta jednoduchost, kterou můžeme žít – Bůh je se mnou a ať se děje cokoli, děje se jeho vůle, přichází jeho království. On velmi dobře ví, k čemu mi bude nemoc, kterou právě snáším, k čemu mi bude vztah, v němž právě trpím, k čemu mi bude selhání, z něhož se potřebuji co nejrychleji vyzpovídat… Pokud v to nevěřím, tak se zapletu v sobě samém a neuvidím přicházet Boží slávu právě v té situaci, v jaké jsem.

Advent je doba, kdy potřebuji otevřít oči a vidět „za“. Vidět přicházet Ježíše – ne pouze jako Dítě v jeslích, ale jako Pána svého srdce a zároveň jako Pána, který přijde soudit živé i mrtvé. Jestliže ho vidím takto, nemusím se ničeho bát, vždyť „je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8,31b).

A současně potřebujeme oči zavřít, aby nás nabídka světa, těla i ďábla nesvedla. Zavřít oči a zaměřit své nitro na přítomnost živého Pána. Vždyť slíbil, že bude s námi po všechny dny života.

Život může být tak prostý, radostný a pokojný. Všimni si, jak Lukáš cituje proroka Izaiáše. Vyrovnat stezky je našim úkolem. Zasypat údolí, snížit kopce a hory, narovnat křivé a uhladit hrbolaté cesty je rozkaz Boží (Lk 3,4-5). Vyrovnat svou stezku, když opustím hřích a přilnu k Bohu (možná stokrát denně). O ostatní se postará Bůh svým rozkazem.

Přijď, Pane Ježíši.

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze http://dcza.sk

Překlad: P. Dr. Marcel Puvák

Biřmování 2019

Třetí setkání zájemců o přijeti v roce 2019 svátosti biřmování a ostatních svátosti se uskuteční v neděli 9.12.2018. Všechny zveme na mši sv. v 9.00 hod.

Mešní úmysly v roce 2019

Biskupské ocenění

Slavností svaté Hedviky uctila ostravsko-opavská diecéze v úterý 16. října svou patronku. V tento den biskup František Václav Lobkowicz udělil ocenění věřícím, kteří se dlouhodobě angažují ve svých farnostech. Mezi oceněné patří p. Mgr. Helena Víchová, která byla vyznamenaná za angažovanost ve farnosti, obětavou katechetickou a pedagogickou činnost v Církevních a Státních školách a příkladný život křesťanské rodiny. Srdečně gratulujeme.

Festival Dechovek v Polsku

Hradecká dechovka na Festivalu v Polsku.
Vystoupení najdete v čase 2:15:00
otevrene_chramy_2017_plakat.jpg

Studio Hedvika - Radio Proglas

Hradecká farnost na svatojakubské cestě do Santiaga

musla.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one